Shkencëtarët: Në Mars ka jetë 99%

18.04.2012 (komentet: 0)

Në korrikun e vitit 1976 një sondë e lëshuar në Mars nuk pati arritur të sjell ekzemplarët të cilët do të konfirmonin ekzistencën e jetës, mirëpo, tri dekada më vonë, shkencëtarët mendojnë se ai eksperiment nuk pati dhënë rezultatet e vërteta.


Viking 1 nuk pati arritur të gjej dëshmi për ekzistencën e jetës, më saktë të mikrobeve të huaja në ekzemplarët e tokës së marrë.

Analiza matematikore e ekzemplarëve solli përfundimin se në ekzemplarë deri diku janë ndryshuar vlerësimet fillestare – dhe se ata në të vërtetë përmbajnë shenja të fuqishme të jetës.

Me analizën e re janë kërkuar shabllone më komplekse në tokë – diçka që do të mund të sugjeronte se kishte jetë. Në habinë e vet shkencëtarëve, ata ia arritën të gjejnë diçka interesante.

“Analizat e fundit sugjerojnë për ekzistencën e jetës në Mars dhe ato përkrahin faktin se Viking 1 në të vërtetë ka gjetur mikrobe në Mars”, tha një nga shkencëtarët nga instituti Kek.

Përsëritja e kontrollimit të ekzemplarëve është nisur pas zbulimit të “perklorhidratit” në ekzemplarët e marrë nga lokacioni tjetër në të cilin ka zbarkuar sonda Feniks në vitin 2008.

Shkencëtarët që kanë kryer eksperimentin janë të ndarë rreth përfundimeve të cilat mund të nxjerrin këto rezultate. “Zbulimi i materieve organike nuk është dëshmi e jetesës, ose se kishte jetesë, kjo është vetëm dëshmi e ekzistencës së materieve organike”, tha Christofer McKey nga qendra e hulumtimeve Ames e NASAs.

“Dëshmi ultimative do të ishte incizimi i baktereve të panjohura . Duhet dërguar një mikroskop me të cilin do të shikonim nëse këto baktere lëvizin. Në bazë atë asaj çfarë kemi zbuluar deri tani, 99 për qind jemi të sigurt se ka jetë në Mars”, mendon Josef Miller nga shkolla e medicinës Kek.

Mirëpo, përkundër mospajtimeve, shkencëtarët shpresojnë se misioni i radhës i dërguar në Mars do të arrij të marr 100 për qind përgjigje të saktë në përgjigjen nëse ka jetë në atë planet, e kjo mund të ndodhë me reverin Curiosity i cili është lansuar në nëntorin e vitit 2011.

Kthehu mbrapa

Shto koment