Opinione

Shqiptarët e bojkotojnë vehtëvehten!

 

Kandidati shqiptar për president të Republikës së Maqedonisë Veriore, Blerim Reka, ka fituar në të gjitha komunat me shumicë shqiptare pos asaj të Çairit në Shkup. Por, këto janë zgjedhje ku vlenë përqindja në numrin e votuesve të përgjithshëm dhe në këtë aspekt për Blerim Rekën kanë votuar diku rreth 12 % të qytetarëve të Maqedonisë.

 

 

 

Më shumë...

A votojnë shqiptarët për shqiptarin?

Kandidati për president të Republikës së Maqedonisë Veriore, Blerim Reka, e ka zgjedhur kryeqytetin e këtij vendi, Shkupin, për ta hapur fushatën zgjedhore. Me këtë rast, edhe zyrtarisht, është bërë me dije programi i Blerim Rekës të cilin ai do ta zbatoj nëse zgjedhet president.

Më shumë...

LIGJI I PAGAVE APO LIGJI I FALIMENTIMIT TË EKONOMISË SË VENDIT

 

Është fakt I pamohueshëm që në administratën publike në Kosovë kemi kaos në sistemin e pagave dhe që draftimi dhe miratimi i një ligji për pagat ka qenë imperativ. Në Kosovë kemi shumë dallime në paga jo vetëm për punë ekuivalente por në institucione të ndryshme, jo vetëm mes administratës publike në njërën anë dhe agjencive të pavarura dhe ndërmarrjeve publike në anën tjetër, por ajo që është më problematike, sistemi ekzistues i pagave nuk ofron përgjigje për diferencat që do duhej të ekzistonin për të adresuar dallimet në nivel të shkollimit; dallimet në nivel të përgjegjësisë në detyrë; dallimet në nivel të rrezikshmërisë; dallimet në përvojë pune; e as dallimet në prioritet shoqëror për sektorë të caktuar. E të gjitha këto është dashur dhe kemi mundur t’i zgjidhim përmes këtij ligji që kemi sot para nesh.

 

Më shumë...

Koha kur fshati kishte katër stinë…

Ky është një përshkrim i shkurtër i stinëve dhe atmosferës që sillnin ato në fshatin tim (Kokaj), me theks të veçantë ndaj dimrit. Natyrisht, siç më ka mbetur në kujtesën e fëmijërisë dhe mund të jetë i ngjashëm me kujtesat tuaja. Pra, tregimi është për fshatarë, siç jam unë. Ju, që e mbani veten për qytetarë, mos e lexoni se nuk ka asgjë për ju në te…

 

Më shumë...