Opinione

LIGJI I PAGAVE APO LIGJI I FALIMENTIMIT TË EKONOMISË SË VENDIT

 

Është fakt I pamohueshëm që në administratën publike në Kosovë kemi kaos në sistemin e pagave dhe që draftimi dhe miratimi i një ligji për pagat ka qenë imperativ. Në Kosovë kemi shumë dallime në paga jo vetëm për punë ekuivalente por në institucione të ndryshme, jo vetëm mes administratës publike në njërën anë dhe agjencive të pavarura dhe ndërmarrjeve publike në anën tjetër, por ajo që është më problematike, sistemi ekzistues i pagave nuk ofron përgjigje për diferencat që do duhej të ekzistonin për të adresuar dallimet në nivel të shkollimit; dallimet në nivel të përgjegjësisë në detyrë; dallimet në nivel të rrezikshmërisë; dallimet në përvojë pune; e as dallimet në prioritet shoqëror për sektorë të caktuar. E të gjitha këto është dashur dhe kemi mundur t’i zgjidhim përmes këtij ligji që kemi sot para nesh.

 

Më shumë...

Koha kur fshati kishte katër stinë…

Ky është një përshkrim i shkurtër i stinëve dhe atmosferës që sillnin ato në fshatin tim (Kokaj), me theks të veçantë ndaj dimrit. Natyrisht, siç më ka mbetur në kujtesën e fëmijërisë dhe mund të jetë i ngjashëm me kujtesat tuaja. Pra, tregimi është për fshatarë, siç jam unë. Ju, që e mbani veten për qytetarë, mos e lexoni se nuk ka asgjë për ju në te…

 

Më shumë...

Ramush Haradinaj, aktualisht gjendet para dy “vetevrasjeve” (egoiste dhe altruiste) interesante politike!

Fadil Maloku

(Haradinaj, për taksen ka veç dy opsione, e treta nuk egziston;
Opsioni e parë, që ta PRANOJ pezullimin e taksës dhe ta humb 100%-in e rejtingut të fituar te publiku kosovar, gjatë nëntorit të vitit 2018, dhe; Opsioni e dytë, ta REFUZOJ taksën dhe ta harroj politikën konformiste e poltroniste (por, njëkohësisht; ta inauguroj sintagmën e munguar tē interesit...) ndaj miqëve e arkitektëve të pavarësisë. Me opsionin e dytë, si hero i gjallē ai mund ta rifitoj famën e ikonës ramboiste, duke ia kthyer Kosovës, në faza afatgjata; sintagmën e partneritetit të munguar, dhe ate të faktorizimit në rqjon.)
 
 

Më shumë...

Projektligji që mund t’i ‘qetësojë’ punëtorët

  • Punonjësit në sektorët e ndryshëm publikë në Kosovë janë futur apo po paralajmërojnë hyrjen në grevë, duke rritur kështu trysninë mbi Qeverinë për rritje të pagave.

 

 

Më shumë...