Në shkollën “ Abaz Ajeti” u shënua 22 Marsi- Dita Botërore e Ujërave dhe 23 Marsi- Dita Ndërkombëtare e Meteorologjisë

21.03.2014 (komentet: 0)

22 marsi është shpallur si Dita Botërore e Ujërave nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara që nga viti 1992. Kjo ditë zakonisht shfrytëzohet për të bërë thirrje dhe për të dërguar mesazhe për mbrojtjen dhe kursimin e resurseve ujore. Andaj edhe nxënësit e shkollsë së M U “ Abaz Ajeti” i bashkohet thirrjeve, përpjekjeve dhe aktiviteteve që me rastin e kësaj dite organizohen anë kënd botës me qëllim të ndërgjegjësimit të opinionit për mbrojtjen, ruajtjen dhe përdorimin e qëndrueshëm të burimeve ujore.

 

Me këtë rast nxënësit të angazhuar në disd seksioni, si ai i Gjeografëve të Rinj, letarëve dhe artistëve gjat gjith këtij muaji ishin të angazhuar  në aktevitete të ndryshme me qëllim të senzibilizimt dhe ngritjes së vetëdijës për ruajtjen nga ndotja dhe kursimin i ujit.

 

Pë rta kuptuar rëndësinë e rujatjes së ujit nga ndotja dhe puna që bëhët për ta siguruar ujin e pijshëm nxënësit e seksionit të Gjeografëvë të Rinjë n, nën udhëheqjen e mësidhënësit të tyure vizituan Liqenin akumulues dhe fabrikën e ujit në në Përlepnicë.

 

Nga tekonolgu Kujtim Ahmeti dhe operatori Sadullah Ibrahimi, nxënësit u njoftuan me krizën me të cilën po ballafaqohet kompanija e ujrave, për të siguruar ujin e pijshëm për qytetrët e Gjilanit.

 

Nga teknologu Ahmeti nxënësit u njoftuan së pari me gjendjen faktike në liqenin akumulues, nivelin e ujit në te, dhëe mënyrën se si përcillet gjendja e nivelit të ujit në liqe. Përveq që Ahmeti nxënësëve iu foli për liqenin ai  foli edhe për burimin e ujit të “ Gurit të Hoxhës”, uji I të cilit sillet me gypa të veqant në fabikë, ku kontrollohet dhe mandej përcillet për furnizimin e  banorëve nga ky burim.

Gjendja është mjaft kritike na tha Ahmeti, por ai shprehet se  kem shpressë se do të ketë të reshura dhe se kjo situatë do të tjekalohet.

 

Nxënësit në shenjë të Ditës Ndërkomtare të meteorologjisë , u njofuat edhe me instrumentet për matjen e të reshurave të shiut dhe borës, madej edhe përcjelljen e temperaturave në kët vend.

 

Nga liqeni akumulues përpunohen 200 m kub, ndërsa nga burimi i “ Gurit te Hoxhës” 140 m kub.

Qyteti i Gjilanit furnizohet me ujë nga fabrika e ujit në Përlepnicë me gjithsejt 100 litra në second, nga “ Baja”, me 25 litar për sec. dhe 80 litra në second nga pusat e Velekincës. Pra gjithsejt për qytetin për momentin janë të siguruar 200 litra ujë në sec., ndërsa nevojat e qytetit janë  700 litra ujë në sec.

 

Sipas statistikave në botë vetëm 3 % e ujit është i freskët, ndërsa 97 % ndodhet në dete dhe oqeane. Vetëm 1 % e ujit që ndodhet në tokë është i pijshëm. Aktualisht gjendja në sektorin e ujërave në nivelin global është mjaft shqetësuese.  Sipas të dhënave, 18 % e popullsisë së botës, nuk kanë qasje në ujë të pijshëm dhe 40 % nuk kanë qasje në shërbimet e kanalizimeve.

Rreth 2 milion fëmijë çdo vit që vdesin si pasojë e krizës së ujit. Vlerësohet se në vitet e ardhshme, sidomos në vendet në zhvillim, problemi i furnizimit me ujë, do të thellohet gjithnjë e më shumë për shkak të ndryshimeve klimatike dhe rritjes së popullsisë globale. Për këtë kërkohet marrja urgjente e masave, si në rritjen e investimeve në infrastrukturën ujore, në konservimin e resurseve ujore si dhe në skemat e riciklimit të ujit.

/kokaj.net/

 

 

Kthehu mbrapa

Shto koment