Me rastin e hapjes së shkollës në Kokaj

21.11.2016 (komentet: 0)

Murat Dalipi, Xha Neziri, Mulla Rifat Haliti dhe Sinan Gurina.

Viti 1967/68, përfundimi i objektit të shkollës në kokaj.

Ishte viti 1967 kur plaku mendjehollë kishte qenë i bindur se , nëse nuk organizhen vet fshatarët nuk mund të bëhej diq në lidhje me përmirësimin e kushteve për shkollimin e fëmijvë të etur për shkollim.

Andaj, Xha Neziri , ishte ai i cili në pronën e vet private, me vetëiniciativë filloi ndërtimin e shkollës, dhe ia arriti ta përfundoj. Ishte rast i vetëm në shtetin e atëhershëm që një plak në pronën e vet dhe me  buxhet të vetin kishte fillua dhe me ndihmës edhe fshatarëve tjerë ta përfundoj.

Neziri - Axha Nezë i lindur në Kokaj me 1900. Axha nezë i kishte edhe dy vëllazër, Behlulin dhe Beqirin të tre bijtë e Halitit dhe, tre djemët e tij, Rifatin ( i arsimuar me kontributin e babait në mejtepin e Preshevës , i cili shërbeu si imam në Xhamin e Caravajkës së Kardakut deri në pensionim), Sallahu, djali i dytë i cili shërbeu me vite deri në pensionim në shkolln e fshatit Kokaj (paralele e ndarë) dhe Ibrahimin.

Aga Nezë i pari ishte sëpaku për Kokajt qëmundësoi hapjen e shkollës në mësim amëtar në fshat. Nga se shkollat nga fshati ishin larg për të udhëtuar 5-7 kilometra rrugë për moshat e reja drejt shkollës 6 (gjashtëklasëshe) në në Llovcë dhe tetë vjeqarës në Pogragjë. Gjendja arsimore edukative ishte e mbytur nga analfagetizmi, ku pos mësimit fetar të organizuar në Xhamien e Sllubicës dhe odave të Kokajve, sepse vijimi i shkollimit numrohet në gishta dhe nuk ndryshoj dukshëm. Nezir Haliti, plaku Nezir, pas moshës 60 vjeçare jete, përkundër pengesave nga shumë fanatik dhe pa përkrahjen materiale nga pushteti i atyre viteve e ndërtoi shkollen në tokën e vetë në mes të fshatit.Objektin e shkollës me katër dhoma, dy klasëshe dhe zyrën i bëri të gatshëm për në vitin 1967-68, kur mësimi filloi në gjysëvjetorin e dytë të atij viti shkollor 1967/68 dhe sikur edhe shumë fshtrave tjera, edhe Kokajt u ndihmuan me paisje mësimore dhe inventar shkollor me banka dhe karrika për nxënës dhe arsimtar, me dy drrasa të zeza, ulëse, shkumësa shpuzore e mjete mësimore tjera shkollore. Neziri i shërbeu shkollës deri me ndarjen e tij nga jeta me 1982.

Kthehu mbrapa

Shto koment