Bunjaku Rexhepi: Raporti i OJQ-së “Anamorava” me shumë të pavërteta

31.03.2015 (komentet: 0)

 

Raport me shumë lëshime, gabime e të pavërteta e ka cilësuar sot raportin vlerësimit të Forumit Qytetar Demokratik “Anamorava” për punën e Kuvendit Komunal të Gjilanit dhe ekzekutivin për vitin 2014 kryesuesja e Kuvendit, Valentina Bunjaku Rexhepi.

 

Ajo tha se ky është një raport që përmban të dhëna jo të sakta lidhur me aktet e miratuara të Kuvendit të Komunës, si dhe numrin e takimeve të mbajtura të Kuvendit dhe Komiteteve, duke shtuar se edhe sa i përket vërejtjes lidhur me ‘mos njoftimin me kohë të seancave’ janë të paqëndrueshme sepse njoftimi për çdo takim të komiteteve dhe seancave është bërë me kohë.

Bunjaku Rexhepi ka folur edhe rreth vlerësimit të kuvendarëve për angazhim në seanca, duke pohuar se “nuk e di se farë matje dhe fare metode ka bërë kjo organizatë për këtë pikë, në marrjen e fjalës kot së koti apo në cilësinë e diskutimit”.

Edhe sa i përket vërejtjeve për Komitetin për Politikë dhe Financa, kryesuesja Bunjaku Rexhepi tha se ato nuk qëndrojnë për shkak se për çdo çështje që diskutohet në Kuvend i paraprinë takimi i KPF-së.

“Në raport thuhet se gjatë vitit 2014 janë nxjerre 18 vendime të kundërligjshme, gjë që nuk është e vërtetë sepse autoriteti legjitim për vlerësimin e këtyre vendimeve është MAPL, e cila të gjitha aktet e miratuara të vitit 2014 i ka shpallë të ligjshme”, është shprehur ajo.

Ndërsa, duke folur për një aspekt tjetër, atë të vlerësimit të transparencës, kryesuesja tha se edhe këtu është një huqje e madhe kësaj organizate sepse gjithmonë ne ueb faqe të Komunës publikohet orari mbledhjes së Komiteteve dhe seancave dhe të gjitha shpalljet bëhen publike edhe në vendet më kyçe përmes metodave që i parasheh ligji.

“Të thuhet se në Komunën e Gjilanit nuk ka transparencë vërtet është e papranueshme kur e dimë të gjithë se të gjitha organizatat e pavarura po na vlerësojnë si kampion në nivel vendi  sa i përket kësaj fushe. Në vitin 2014 Instituti Demokratik i Kosovës e ka shpallur Kuvendin Komunal të Gjilanit si më transparentin në nivel vendi, derisa ekzekutivin të dytin. Edhe OSBE e ka shpallur Gjilanin model sa i përket qasjes në dokumente publike. Ne nuk po themi që jemi perfekt, por jemi larg më mirë se vlerësimi juaj”, ka thënë Bunjaku Rexhepi.kokaj.net

Kthehu mbrapa

Shto koment